Het verhaal van de Betuwe in 44-45

Wie zijn wij

Stichting Betuws Oorlog Informatie Centrum

boic

Het Betuws Oorlog Informatie Centrum (BOIC) vertelt het verhaal van de Betuwe tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om dit mogelijk te maken verricht het BOIC zelf onderzoek. Het resultaat hiervan wordt overgebracht op het grote publiek middels persoonlijke gesprekken, lezingen, rondleidingen en publicaties op onze site. BOIC verbindt daarnaast gerelateerde initiatieven in de regio, zodat allen door samenwerking versterkt worden. De eigen collectie is regelmatig beschikbaar voor andere musea en tentoonstellingen en er wordt medewerking verleend aan herdenkingen en herinneringsweekenden.

Om ons doel te bereiken zijn wij altijd op zoek naar verhalen van toen. Dagboeken, foto's of voorwerpen uit die periode zijn zeer welkom. Wij komen graag bij u thuis om op te schrijven wat u allemaal weet uit die periode of uw documenten te bekijken. Wij kunnen u op onze beurt van informatie voorzien en wellicht uitleg geven over vragen en onduidelijkheden die u nog heeft. U kunt contact met ons zoeken via onze website, via de mail of facebook.

Web: boic.nl
Mail: info@boic.nl


Stichting Never Forget Them

nft

Stichting Never Forget Them is in 2008 opgericht om herdenkingen te organiseren. Herdenkingen om de strijd die tijdens en na operatie Market Garden in de Betuwe is gevochten. Hierbij verloren vele mannen het leven. Voor hen organiseren we jaarlijks twee herdenkingen.

Wij proberen van alle gesneuvelden verhalen, foto's en gegevens te verzamelen. Deze verhalen worden door ons weer verder verteld. Verhalen over heldhaftige mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Deze vertellen we ook ieder jaar aan de groepen 8 van de drie basisscholen in Heteren. Verder laten we in de klas zien wat de soldaten aan materiaal en spullen bij zich hadden en hoe ze leefden. Naar aanleiding hiervan maken de kinderen knutselwerkjes en gedichten, welke ze mogen voordragen tijdens één van onze herdenkingen.

Wij zijn blij dat deze herdenking nu onderdeel is van een groter evenement. Hierdoor kunnen we de mannen die voor onze vrijheid vochten nog meer aandacht geven. Aandacht die ze verdienen.

Web: never-forget-them.nl
Mail: martin@never-forget-them.nl
Formulier: contact


Stichting Oorlogsmuseum Niemandsland

mnl

Oorlogsmuseum Niemandsland richt zich op de situatie in de Betuwe tijdens de Tweede Wereldoorlog. In ons eigen museum wordt een collectie tentoongesteld met betrekking op een roemruchte periode in de Betuwe. Verder is de stichting betrokken bij het organiseren van rondritten met militaire voertuigen, organiseren we workshops voor scholen en zijn we betrokken bij het opzetten en inrichten van authentieke kampementen. Daarnaast onderhouden we relaties met veteranen in zowel binnen- en buitenland.

Oorlogsmuseum Niemandsland is gehuisvest in het imposante oude Gemeentehuis van Gendt. Het biedt u een blik terug in de tijd, om de oorlogshistorie en beleving van de Tweede Wereldoorlog in een zo realistisch mogelijk beeld weer te geven. In onze presentatie komen verhalen tot leven van zowel de Britse, Poolse, Engelse, Amerikaanse en Duitse militairen, maar zeker ook van de burgers.

U kunt het museum vinden in de kelder van het oude gemeentehuis van Gendt. Nijmeegsestraat 19 Gendt (Gld) Open op maandagavond of woensdag ochtend, of op afspraak.

Web: museumniemandsland.nl
Mail: info@museumniemandsland.nl
Formulier: contact


Vereniging Triple A

triplea

Re-enactment vereniging American Airborne Association (Triple A) bestaat uit een groep enthousiaste mensen wiens interesse ligt in het uitbeelden van verschillende facetten van de Amerikaanse 101ste Airborne Division ten tijde van de 2e Wereldoorlog. De leden van Triple A streven ernaar om zo authentiek mogelijk het dagelijkse leven en de krijgshistorische aspecten van de soldaten van deze luchtlandingseenheid uit te beelden tijdens Living History evenementen en herdenkingsceremonies.

De drie pijlers van de vereniging

  • Herdenken
  • Educatie
  • Re-enactment

Triple A ziet het als haar verplichting om de krijgshistorie van de betuwe in de Nederlandse geschiedenis niet langer onderbelicht te laten en daar in samenwerking met andere verenigingen en belangengroepen de waardige en juiste aandacht te geven die het verdient.

Re-enactment

Re-enactment is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum. Naast Triple A zijn er nog meer re-enactment verenigingen actief die of Amerikaanse eenheden uitbeelden of andere nationaliteiten zoals Engelse, Canadese of Duitse.

Tijdens evenementen werkt Triple A veelal samen met de 'Klondikes' van de Living History Group Holland (LHGH) en Band of Brothers (BoB) Nederland. Naast deze verenigingen zijn er ook andere re-enactment verenigingen die uitgenodigd worden om de diversiteit aan eenheden en nationaliteiten zo groot mogelijk te laten zijn.

Web: triplea-reenactment.nl
Formulier: contact