Het verhaal van de Betuwe in 44-45

Het ontstaan

Het evenement komt van oorsprong uit het idee om de herdenking van de Amerikaanse 101e Airborne Divisie in de Betuwe nieuw leven in te blazen. Het monument in Heteren werd niet meer actief onderhouden. Stichting Never Forget Them wil meer aandacht creëren voor dit monument, en de soldaten die in de Betuwe hebben gevochten voor onze vrijheid. Door een herdenking te organiseren, met een re-enactmentkamp trachten zij dit te bereiken. In 2008 werd het eerste evenement georganiseerd, en werd gevolgd door een in 2009 en 2013.

In 2016 zocht re-enactment vereniging Triple A een geschikte locatie voor het opzetten van een herinneringskamp. In de Betuwe is deze groep in gesprek gekomen met de dorpsraad van Randwijk. Het idee kreeg al snel vorm, na in contact gekomen te zijn met de organisatie van dorpshuis het Randwijks hof.

Uit de los-vaste samenwerking tussen de verschillende organisaties, maar met vele raakvlakken in ieders doelstellingen, is een nauwe samenwerking ontstaan. Het evenement wordt nu gezamenlijk georganiseerd. Er wordt gestreefd naar een weekend vol educatie, respect, herdenken en herinnering.

Krijg een idee wat wij doen via de Impressies