Het verhaal van de Betuwe in 44-45

Waar staan wij voor

Doelstelling

Het organiseren van een inspirerend en leerzaam evenement waarin als belangrijkste doelstellingen Educatie & Herdenken centraal staan. Door het samenbrengen van diverse initiatieven op het gebied van de tweede wereldoorlog in de Betuwe laten we vanuit verschillende invalshoeken zien wat er in die tijd zoal is gebeurd en waar we weer even bij stil willen staan.


Gevarieerd aanbod

Door de samenwerking tussen diverse organisaties ontstaat een mooie mix aan activiteiten waarbij een ieders specialiteit maximaal tot zijn recht komt. Educatie, herdenken, het tonen van historisch materiaal en beelden, het uitbeelden van de situatie van toen en het exposeren van militaire voertuigen en een compleet militair kampement doen een bijzondere periode herleven.


Doelgroep

Eenieder met enige affiniteit tot de geschiedenis van de Betuwe en met name de periode van de tweede wereldoorlog zal zich tot dit evenement aangetrokken voelen. Maar de belangrijkste doelgroep is onze jeugd. Dat zij ondervinden hoe het leven van de Betuwenaar in die tijd was, wat er gebeurd is, wat de gevolgen hiervan zijn en dat hiermee het respect en begrip ontstaat.


Respect en begrip

Dat er begrip komt over een roemruchte periode waarin veel ellende, leed en verlies schuilgaat. Een periode waarin de hoogste offers werden gebracht voor onze vrijheid. Dat het respect hiervoor weer bovenkomt en ons helpt in de toekomst.


Toekomst

Wij richten ons op de gehele Betuwe, zonder ons aan een vaste locatie te binden. Ieder jaar wordt het evenement in een ander dorp in de Betuwe georganiseerd en telkens neemt een andere organisatie het voortouw. Daarnaast worden telkens andere plaatselijke scholen en historische verenigingen bij het evenement betrokken. Dit rouleren maakt dat de opzet telkens wordt veranderd waardoor het aansprekend blijft, maar bovenal toch altijd tot herkenning leidt. Deze herkenning zorgt voor binding met de Betuwenaar.